Đội TNTP

Họ và tên: Đinh Ngọc Khánh

Chức vụ: Tổng phụ trách

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: khanhdn@hoahung.edu.vn

SĐT: 0979014552