Tổ Văn phòng

Họ và tên: Lê Minh Nhân

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Trung cấp Kế toán

Email: nhanlm.c2hoaan@giongrieng.edu.vn

SĐT: 0916593193


Họ và tên: Lê Thị Kiều

Chức vụ: Tạp vụ

Trình độ: Khác

Email: kieult@hoahung.edu.vn

SĐT: 0335290392


Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nương

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học

Email: nuongnth@hoahung.edu.vn

SĐT: 0000000000


Họ và tên: Nguyễn Phương Nhung

Chức vụ: Văn thư

Trình độ: Đại học Tin học

Email: nhungnp@hoahung.edu.vn

SĐT: 0832026343


Họ và tên: Hoàng Thị Phượng

Chức vụ: Y tế

Trình độ: Trung cấp điều dưỡng

Email: phuonght@hoahung.edu.vn

SĐT: 0987654447


Họ và tên: Lê Thanh Toàn

Chức vụ: Bảo vệ

Trình độ: Sơ cấp chính trị

Email: toanltbv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0946625755


Họ và tên: Hồ Thị Thanh

Chức vụ: Tạp vụ

Trình độ: Khác

Email: thanhht@hoahung.edu.vn

SĐT: 0979877315