Hội LHTN

Họ và tên: Trần Thị Nết

Chức vụ: Chủ tịch

Trình độ: Đại học sư phạm GDCD

Email: nettt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0981448053


Họ và tên: Phạm Thuý An

Chức vụ: Phó chủ tịch

Trình độ: Đại học sư phạm Mỹ thuật

Email: anpt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0833065558


Họ và tên: Danh Hoà Em

Chức vụ: Phó chủ tịch

Trình độ: Đại học Giáo dục thể chất

Email: emdh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0982157827